Register Your Interest English   हिन्दी   मराठी  ગુજરાતી
એસએન્ડપી બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓ      
ઘટેલા
સિલેક્ટ કરો :  
બધા ભાવ 
સ્ક્રિપ કોડસ્ક્રિપ નામસ્ક્રિપ ગ્રુપછેલ્લો ભાવ ફેરફારફેરફાર ટકામાં
540736 SIDDH એમ 40.55-9.45-18.90
540681 AMML એમ 8.85-1.45-14.08
539836 RUBY એમ 14.60-2.15-12.84
539222 VMV એમ 16.00-2.20-12.09
539398 VISHALBL એમ 35.00-3.20-8.38
539402 VAL એમ 22.00-2.00-8.33
540614 GGENG એમ 44.00-4.00-8.33
540027 PTIL એમ 137.35-11.65-7.82
534708 આરસીએલ રિટેલ લિ. એમ 10.05-0.70-6.51
540426 RELSTRUCT એમ 34.00-1.90-5.29
540332 TANVI એમ 73.50-4.10-5.28
539273 PECOS એમ 70.50-3.50-4.73
540730 MEHAI એમ 33.50-1.30-3.74
540519 MEERA એમ 184.40-5.60-2.95
540147 SHASHIJIT એમ 26.50-0.70-2.57
540078 MITSU એમ 147.00-3.40-2.26
539986 COMSYN એમ 43.75-1.00-2.23
540697 AMFL એમ 16.00-0.30-1.84
539363 SKC એમ 121.80-1.70-1.38
540402 MANAS એમ 365.00-5.00-1.35
540698 NEL એમ 12.00-0.12-0.99
540729 VANTABIO એમ 48.00-0.45-0.93
540550 YUG એમ 31.00-0.25-0.80
540725 SISL એમ 57.50-0.45-0.78
540715 SAGAR એમ 34.75-0.25-0.71
540358 RMC એમ 56.00-0.35-0.62
539098 FILTRA એમ 16.20-0.10-0.61
539872 BAJAJHCARE એમ 296.00-1.55-0.52