Register Your Interest English   हिन्दी   मराठी  ગુજરાતી
એસએન્ડપી બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓ      
ઘટેલા
સિલેક્ટ કરો :  
બધા ભાવ 
સ્ક્રિપ કોડસ્ક્રિપ નામસ્ક્રિપ ગ્રુપછેલ્લો ભાવ ફેરફારફેરફાર ટકામાં
540545 BGJL એમ 15.50-2.40-13.41
540147 SHASHIJIT એમ 29.40-4.10-12.24
538921 RAFL એમ 42.30-4.70-10.00
540756 KAARYAFSL એમ 48.00-4.00-7.69
540358 RMC એમ 54.20-4.15-7.11
540550 YUG એમ 35.30-2.20-5.87
540727 POOJA એમ 53.35-3.25-5.74
539363 SKC એમ 155.00-8.85-5.40
534659 જોઈનટેકા એજ્યુકેશન સોલ્યુશન્સ લિ. એમટી 8.97-0.47-4.98
540404 PRIME એમ 172.00-9.00-4.97
539570 OFSTECH એમ 18.00-0.80-4.26
538731 POWERGYM એમ 9.05-0.40-4.23
540738 STL એમ 160.00-7.00-4.19
538668 NAYSAA એમ 40.20-1.70-4.06
539985 TITAANIUM એમ 13.00-0.50-3.70
540395 CHEMCRUX એમ 31.80-1.20-3.64
539399 BELLACASA એમ 226.00-8.00-3.42
540736 SIDDH એમ 42.50-1.50-3.41
540078 MITSU એમ 180.00-5.30-2.86
540737 SGRL એમ 40.00-1.05-2.56
540079 SPRAYKING એમ 22.50-0.50-2.17
534927 એસ્ટીમ બાયો ઓર્ગેનિક ફૂડ પ્રોસેસિંગ લિ. એમ 27.15-0.55-1.99
540694 ANG એમ 78.50-1.50-1.88
540651 JIGAR એમ 42.00-0.70-1.64
538128 WOMENSNEXT એમ 93.00-1.50-1.59
539939 YASHCHEM એમ 122.05-1.95-1.57
539686 KPEL એમ 265.80-4.20-1.56
540786 SHARIKA એમ 53.20-0.80-1.48
538402 SPS એમ 141.00-2.00-1.40
539229 MRSS એમ 349.00-4.00-1.13
540757 SCPL એમ 101.15-1.10-1.08
539402 VAL એમ 23.25-0.25-1.06
540715 SAGAR એમ 43.00-0.40-0.92
539798 UMIYA એમ 114.00-1.00-0.87
540125 RADHIKAJWE એમ 30.35-0.25-0.82
539837 RPEL એમ 155.00-1.25-0.80
540735 IRIS એમ 52.00-0.40-0.76
539921 SEIL એમ 136.00-1.00-0.73
539842 SYSCO એમ 69.50-0.50-0.71
536738 સ્ટેલાર કેપિટલ સર્વિસીસ લિ. એમ 3.65-0.02-0.54
540144 DRA એમ 34.00-0.15-0.44
539275 MSL એમ 122.00-0.45-0.37