વધેલા
સિલેક્ટ કરો :
ગ્રુપ
 
બધા ભાવ 
સ્ક્રિપ કોડસ્ક્રિપ નામસ્ક્રિપ ગ્રુપછેલ્લો ભાવ ફેરફારફેરફાર ટકામાં
538496 TARINI એમ 6.800.9015.25
540811 DML એમ 24.453.1614.84
543172 COSPOWER એમ 309.0027.009.57
537582 યૂનિશાયર અર્બન ઈન્ફ્રા લિ. એમ 1.720.148.86
543538 GOEL એમ 163.8511.907.83
535916 એલેક્ટ્રિ સિક્યુરિટીઝ લિ. એમ 12.600.907.69
543286 JETMALL એમ 23.801.707.69
543953 KHAZANCHI એમ 216.6514.657.25
543769 INDONG એમ 21.001.407.14
543943 ASARFI એમ 110.157.056.84
543782 SEALMATIC એમ 500.6030.706.53
543831 BRIGHT એમ 470.5525.555.74
543971 BONDADA એમ 176.709.405.62
541178 BENARA એમ 17.850.865.06
543926 BIZOTIC એમ 61.752.945.00
543982 MESON એમટી 223.8010.655.00
543991 TECHKGREEN એમટી 100.704.794.99
543439 BRANDBUCKT એમ 33.031.574.99
542446 JONJUA એમ 15.590.744.98
541983 INNOVATIVE એમ 21.541.024.97
535917 જીસીએમ કોમોડિટી એન્ડ ડેરિવેટિવ્ઝ લિ. એમ 5.180.244.86
543542 KESAR એમ 372.0017.004.79
540782 SBRANDS એમ 17.210.764.62
543621 CARGOSOL એમ 51.042.244.59
543540 PGCRL એમ 303.0013.004.48
541402 AFFORDABLE એમ 656.3526.004.12
543938 ACCELERATE એમ 228.458.954.08
543939 KAKA એમ 172.056.754.08
543377 ADISHAKTI એમ 10.900.403.81
543979 KAHAN એમટી 124.944.483.72
543499 ACHYUT એમ 57.002.003.64
543620 INA એમ 390.2513.703.64
540146 ACML એમ 71.992.463.54
541228 TRL એમ 546.0018.003.41
534708 આરસીએલ રિટેલ લિ. એમ 10.500.343.35
540404 PRIMEFRESH એમ 258.108.103.24
541445 WAA એમ 79.452.453.18
543814 PCL એમ 66.802.003.09
541304 INDOUS એમ 244.406.902.91
535910 મની માસ્ટર્સ લિઝીંગ એન્ડ ફાઈનાન્સ લિ. એમ 66.001.642.55
543963 SHELTER એમ 41.801.032.53
543874 MAIDEN એમ 110.502.702.50
538921 RAFL એમ 210.005.002.44
541083 INFLAME એમ 647.2015.102.39
543373 SVRL એમ 198.054.502.32
539222 GROWINGTON એમ 202.404.302.17
543546 HEALTHYLIFE એમ 4.800.102.13
543363 PREVEST એમ 455.008.952.01
543920 CFF એમ 408.507.301.82
542678 CHCL એમ 23.350.381.65
543617 REETECH એમ 58.950.951.64
537573 પોલિમેક થર્મોફોર્મર્સ લિ. એમ 32.420.521.63
542850 GOBLIN એમ 55.840.891.62
542628 NSL એમ 376.006.001.62
543916 HSIL એમ 202.003.001.51
543624 MAAGHADV એમ 52.000.751.46
543606 CONTAINE એમ 89.251.271.44
543619 CNCRD એમ 618.408.651.42
539337 વારી ટેક્નોલોજીસ લિ. એમ 350.004.901.42
543828 SUDARSHAN એમ 84.091.091.31
543928 COSMICCRF એમ 246.603.101.27
543745 SVS એમ 8.790.111.27
543273 KMEW એમ 1507.6514.300.96
543806 ITCONS એમ 50.700.450.90
543516 DHYAANI એમ 178.501.500.85
540072 SHIVAEXPO એમ 6.550.050.77
543364 MARKOLINES એમ 146.501.100.76
543372 GETALONG એમ 201.501.500.75
540550 YUG એમ 89.600.550.62
543709 GARGI એમ 253.951.350.53
543324 ગ્રેટેક્સ કોર્પોરેટ સર્વિસીસ લિ. એમ 196.950.900.46
543595 EPBIO એમ 203.000.900.45
540358 RMC એમ 779.603.400.44
543461 SSTL એમ 11.550.050.43
540729 VANTABIO એમટી 44.000.170.39
543746 ELIL એમ 600.051.050.18