BSE SME IPO Index
લિસ્ટેડ કંપનીઓ
સસ્પેન્ડેડ કંપનીઓ
ટ્રેડિંગપાત્ર કંપનીઓ
ટ્રેડેડ કંપનીઓ
વધેલા/ ઘટેલા/ સ્થિર
બીએસઈ એસએમઈ માર્કેટ કેપ (રૂ. ક.)
આઈટીપી પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ કંપનીઓની સંખ્યા
આઈટીપી પરની કંપનીઓનું માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન (રૂ. ક.)
સ્ક્રિપ
છેલ્લો ભાવ (Rs)
ફેરફાર ફેરફાર ટકામાં
       
       
       
       
       
સ્ક્રિપ
છેલ્લો ભાવ (Rs)
ફેરફાર ફેરફાર ટકામાં
       
       
       
       
       
સ્ક્રિપ
છેલ્લો ભાવ (Rs)
ટર્નઓવર (RsCr)
વોલ્યુમ
       
       
       
       
       
ઓફર ડોક્યુમેન્ટ્સ - ડીઆરએચપી
ઈસ્ટિટ્યૂશનલ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ

નોટિસ એન્ડ સર્ક્યુલર