ઘટેલા
સિલેક્ટ કરો :
ગ્રુપ
 
બધા ભાવ 
સ્ક્રિપ કોડસ્ક્રિપ નામસ્ક્રિપ ગ્રુપછેલ્લો ભાવ ફેરફારફેરફાર ટકામાં
539985 TITAANIUM એમ 27.25-4.25-13.49
543769 INDONG એમ 23.50-2.00-7.84
543848 DEVLAB એમ 95.03-7.07-6.92
542924 JANUSCORP એમ 5.75-0.42-6.81
544011 VPL એમ 42.10-2.90-6.44
544178 PIOTEX એમ 80.00-5.50-6.43
543595 EPBIO એમ 174.20-10.80-5.84
543787 ROBU એમ 671.40-40.70-5.72
543239 GMPL એમ 186.95-10.05-5.10
543897 SANCODE એમ 64.44-3.39-5.00
543613 MAFIA એમ 17.29-0.91-5.00
543951 INNOVATUS એમટી 51.34-2.70-5.00
544000 CCAL એમટી 26.61-1.40-5.00
544214 THREEMPAPE એમટી 75.81-3.99-5.00
544199 GEMENVIRO એમ 252.35-13.25-4.99
543546 HEALTHYLIFE એમટી 40.19-2.11-4.99
543616 TLL એમટી 279.85-14.70-4.99
543619 CNCRD એમટી 1096.70-57.65-4.99
540416 OCTAWARE એમ 59.75-3.14-4.99
540729 VANTABIO એમ 51.45-2.70-4.99
538794 JETINFRA એમ 20.00-1.05-4.99
543814 PCL એમટી 147.55-7.70-4.96
541337 MILEFUR એમટી 8.64-0.45-4.95
543916 HSIL એમટી 193.85-10.00-4.91
543905 INNOKAIZ એમ 50.44-2.56-4.83
543516 DHYAANITR એમ 20.58-1.02-4.72
543937 ALPHAIND એમ 276.10-13.65-4.71
543618 CARGOTRANS એમ 61.00-3.00-4.69
544015 MISHDESIGN એમટી 226.00-11.00-4.64
543461 SSTL એમ 13.25-0.64-4.61
544150 KPGEL એમ 552.70-26.65-4.60
543545 VEERKRUPA એમટી 1.89-0.09-4.55
543542 KESAR એમ 668.15-31.85-4.55
543963 SHELTER એમ 51.60-2.40-4.44
542025 SUNRETAIL એમટી 0.87-0.04-4.40
543410 DMR એમ 165.70-7.35-4.25
538319 GCMCAPI એમ 6.37-0.28-4.21
544169 AMKAY એમ 70.51-2.99-4.07
544105 HARSHDEEP એમ 68.86-2.89-4.03
543828 SUDARSHAN એમ 116.30-4.82-3.98
543391 SGFRL એમ 144.00-5.95-3.97
542146 SKIFL એમટી 74.25-3.07-3.97
544056 SMARITIME એમ 53.00-2.00-3.64
542801 MISQUITA એમ 80.00-3.00-3.61
543499 ACHYUT એમ 48.00-1.75-3.52
543400 OMNIPOTENT એમ 10.36-0.37-3.45
542850 GOBLIN એમ 43.78-1.56-3.44
543464 SPITZE એમ 75.00-2.63-3.39
543979 KAHAN એમ 74.50-2.50-3.25
544165 SHIVAM એમ 58.00-1.93-3.22
543991 TECHKGREEN એમટી 287.00-9.40-3.17
539041 GANVERSE એમ 75.75-2.44-3.12
543515 SEML એમ 48.05-1.54-3.11
543346 AASHKA એમ 117.80-3.70-3.05
544052 BENCHMARK એમ 58.90-1.85-3.05
544168 VARYAA એમ 73.26-2.23-2.95
540404 PRIMEFRESH એમ 185.00-5.50-2.89
543520 GLHRL એમ 30.99-0.91-2.85
544164 FAALCON એમ 58.50-1.67-2.78
543364 MARKOLINES એમ 212.35-5.65-2.59
535916 એલેક્ટ્રિ સિક્યુરિટીઝ લિ. એમ 83.80-2.20-2.56
543798 PATRON એમ 8.35-0.20-2.34
540144 DRA એમ 47.25-1.09-2.25
543895 EXHICON એમ 258.55-5.90-2.23
544143 ROYAL એમટી 139.00-3.00-2.11
544121 RUDRAGAS એમ 160.90-3.15-1.92
543656 TECHNOPACK એમ 65.22-1.27-1.91
543928 COSMICCRF એમટી 1885.00-34.90-1.82
544157 VRUDDHI એમ 275.00-5.00-1.79
544141 PESB એમ 153.35-2.75-1.76
543920 CFF એમટી 778.35-13.65-1.72
543745 SVS એમટી 12.51-0.21-1.65
544072 AIKPIPES એમ 135.00-2.25-1.64
543620 INA એમ 3036.30-50.15-1.62
544190 3CIT એમ 37.00-0.57-1.52
543273 KMEW એમ 1244.65-18.65-1.48
544106 MCFL એમ 198.00-2.70-1.35
543713 DRONACHRYA એમ 138.30-1.85-1.32
544036 DEEPAKCHEM એમ 90.80-1.20-1.30
543921 COMRADE એમ 94.00-1.20-1.26
543874 MAIDEN એમ 103.69-1.27-1.21
540903 CRPRISK એમ 8.35-0.10-1.18
544170 SAI એમ 53.93-0.64-1.17
543782 SEALMATIC એમ 685.10-7.95-1.15
544195 COTFAB એમ 70.17-0.80-1.13
544047 SIYARAM એમ 90.08-0.99-1.09
544073 MCPL એમ 116.60-1.25-1.06
541402 AFFORDABLE એમ 534.40-5.70-1.06
543594 DPL એમ 7.70-0.08-1.03
544189 SATTRIX એમ 172.55-1.35-0.78
544177 AZTEC એમ 92.00-0.71-0.77
543579 NATURO એમ 14.00-0.10-0.71
542678 CHCL એમ 19.80-0.14-0.70
543678 AMBOAGRI એમટી 75.70-0.53-0.70
543902 RETINA એમ 75.50-0.51-0.67
543262 MRP એમ 137.00-0.80-0.58
537573 પોલિમેક થર્મોફોર્મર્સ લિ. એમ 41.02-0.24-0.58
540358 RMC એમટી 619.25-3.50-0.56
543982 MESON એમટી 1158.60-6.40-0.55
543453 ALKOSIGN એમ 123.45-0.55-0.44
543363 PREVEST એમટી 616.50-2.50-0.40
544171 STAL એમ 173.20-0.70-0.40
544074 SBVCL એમ 234.65-0.90-0.38
543637 PACE એમ 27.60-0.10-0.36
540072 SHIVAEXPO એમ 13.85-0.05-0.36
544173 FTL એમ 55.70-0.20-0.36
544139 KOURA એમ 44.50-0.15-0.34
543172 COSPOWER એમટી 290.00-1.00-0.34
544083 SHREE એમ 201.40-0.65-0.32
543805 RESGEN એમ 82.20-0.15-0.18
544094 EUPHORIAIT એમ 69.20-0.05-0.07
543939 KAKA એમ 213.50-0.10-0.05