लूजर्स
सिलेक्ट :
ग्रुप
 
सर्व किंमती रुपयात 
स्क्रिप कोडस्क्रिपचे नावस्क्रिप ग्रुपएलटीपीबदल% बदल
541945 RANJEET एम 29.90-5.10-14.57
543594 DPL एम 14.40-1.60-10.00
543970 SHOORA एम 58.49-6.49-9.99
543305 NAVODAYENT एम 12.19-1.35-9.97
543460 QRIL एम 72.90-6.10-7.72
543520 GLHRL एम 43.52-3.42-7.29
543497 BCCL एम 53.60-3.39-5.95
543545 VEERKRUPA एम 2.29-0.12-4.98
541006 ANGEL एम 21.47-1.12-4.96
540332 TANVI एम 97.90-5.10-4.95
542935 ICLORGANIC एम 40.00-2.05-4.88
543391 SGFRL एम 69.50-3.51-4.81
542924 JANUSCORP एम 4.40-0.20-4.35
540652 CTCL एम 115.00-5.00-4.17
543937 ALPHAIND एम 190.60-8.25-4.15
543798 PATRON एम 9.45-0.37-3.77
543521 FONE4 एम 4.00-0.15-3.61
543400 OMNIPOTENT एम 7.75-0.28-3.49
542668 EVANS एम 137.30-4.75-3.34
543651 DAPS एम 34.00-1.00-2.86
541337 MILEFUR एम 4.96-0.13-2.55
542727 CPML एम 78.00-2.00-2.50
543366 SBLI एम 70.00-1.75-2.44
543234 SECMARK एम 82.00-2.00-2.38
543475 EKENNIS एम 87.78-1.72-1.92
543274 SUUMAYA एम 7.72-0.14-1.78
543539 MODIS एम 171.00-3.00-1.72
543787 ROBU एम 305.00-5.00-1.61
543637 PACE एम 20.58-0.32-1.53
543905 INNOKAIZ एम 129.00-2.00-1.53
543848 DEVLAB एम 59.13-0.87-1.45
543656 TECHNOPACK एम 93.74-1.25-1.32
543464 SPITZE एम 194.10-2.25-1.15
543500 EVOQ एम 14.00-0.16-1.13
536738 स्टेलर कैपिटल सर्विसेस लि. एम 4.40-0.05-1.12
543346 AASHKA एम 61.80-0.58-0.93
543805 RESGEN एम 69.38-0.63-0.90
543941 AHASOLAR एम 300.05-2.20-0.73
543713 DRONACHRYA एम 177.85-1.25-0.70
541353 INNOVATORS एम 215.50-1.50-0.69
543597 VOEPL एम 238.35-1.40-0.58
543902 RETINA एम 68.40-0.40-0.58
539041 SVPHOUSING एम 68.35-0.39-0.57
543453 ALKOSIGN एम 113.50-0.55-0.48
543622 STML एम 145.40-0.60-0.41
538319 GCMCAPI एम 8.02-0.03-0.37
543895 EXHICON एम 271.75-0.55-0.20
543618 CARGOTRANS एम 79.50-0.03-0.04