सर्व रेकॉर्ड डाउनलोड करा
52 साप्तहिक कमाल/किमान
शोधा  
सिलेक्ट :
ग्रुप :
Index
 
 
 
 
सर्व किंमती रुपयात
52 साप्तहिक कमाल-
स्क्रिप कोडस्क्रिपचे नावएलटीपी52 साप्तहिक कमालमागील 52 साप्तहिक कमाल किंमत (तारीख)ऑलटाईम कमाल किंमत (तारीख)
535916 एएलएसएल 104.98107.30 105.36 (15 मे 2024) 107.30 (22 मे 2024)
538794 JETINFRA 16.5316.53 16.25 (18 मे 2024) 148.50 (08 ऑग. 2018)
539098 FILTRA 119.23121.50 109.90 (21 मे 2024) 121.50 (22 मे 2024)
541701 SUPERSHAKT 618.00618.00 600.00 (06 मे 2024) 744.30 (24 सप्टें. 2019)
543546 HEALTHYLIFE 14.4714.47 13.79 (21 मे 2024) 14.47 (22 मे 2024)
543598 SISL 122.32122.32 116.50 (17 मे 2024) 122.32 (22 मे 2024)
543620 INA 2251.502428.10 2312.50 (21 मे 2024) 2428.10 (22 मे 2024)
543678 AMBOAGRI 66.6766.67 63.50 (21 मे 2024) 66.67 (22 मे 2024)
543754 TRANSVOY 120.90124.60 124.55 (21 मे 2024) 124.60 (22 मे 2024)
543814 PCL 137.90137.90 133.30 (08 मे 2024) 137.90 (22 मे 2024)
543928 COSMICCRF 1162.851226.90 1172.45 (21 मे 2024) 1226.90 (22 मे 2024)
543937 ALPHAIND 296.75296.75 282.65 (21 मे 2024) 386.00 (30 नोव्हें. 2023)
543953 KHAZANCHI 408.55424.50 417.95 (21 मे 2024) 424.50 (22 मे 2024)
544001 SUNITATOOL 422.65449.00 434.70 (21 मे 2024) 449.00 (22 मे 2024)
544015 MISHDESIGN 198.70198.70 175.00 (20 फेब्रु. 2024) 198.70 (22 मे 2024)
544157 VRUDDHI 276.30276.30 263.15 (21 मे 2024) 276.30 (22 मे 2024)
544171 STAL 151.71159.00 155.59 (08 मे 2024) 159.00 (22 मे 2024)
:- 52 साप्तहिक कमाल किमान किंमती समायोजित किंमती आहेत.
           ऑलटाईम कमाल किमान किंमती समायोजित किंमती आहेत.