सर्किट समरी
 
सर्किट समरी - समूह आधारित

खाली दिल्या गेलेल्या स्क्रिपची संख्या अप्पर आणि लोअर सर्किट प्रमाणे सूचीला व्यक्त करते

स्क्रिप ग्रुपअप्पर सर्किट लोअर सर्किट एकूण
एकूण000